nfc platební systém

Bezkontaktní platby rychle a snadno.
S Quickpay!

PRO HUDEBNÍ FESTIVALY

PRO AKCE měst a obcí

PRO KULTURNÍ
AKCE

Až dvakrát rychlejší odbavení zákazníka.

Nabízíme komplexní služby v rámci placení čipem na vašich akcích, postaráme se o výrobu čipů včetně grafického návrhu, odbavení návštěvníků na akci, technický servis a podporu. Součástí je administrační rozhraní na míru, kde budete mít k dispozici veškeré přehledy a statistiky vašich prodejních míst, včetně externích prodejců.

Jak to funguje?

Vytvoření administračního profilu

Připravíme platformu pro organizátory, kde mohou sledovat a spravovat všechny aspekty své akce v reálném čase. Zahrnuje přístup k statistikám, informacím o prodejcích, přehledům a finančním vyúčtováním.

Instalace zařízení a zaškolení zaměstnanců

Klademe důraz na technickou podporu před začátkem akce. Zahrnuje nastavení a zapojení potřebného hardwaru, jako jsou zařízení pro načítání vstupenek a pokladny, a také zaškolení zaměstnanců, aby s tímto vybavením správně pracovali.

Podpora a asistence v průběhu konání akce

Bereme vážně závazek udržovat akci v chodu bez problémů, proto vám jsme stále k dipozici. To zahrnuje dohled nad funkcionalitou zařízení, řešení případných problémů na místě i na dálku, aby byl zajištěn hladký průběh akce.

Vyplacení peněz a finanční závěrečné vyúčtování

Posledním krokem celého procesu  je správa financí a vyplacení peněz organizátorovi akce a zajištění všech administrativních úkonů, jako je předávací protokol. Zmíněno je také zpracování plateb kartou a řešení refundací návštěvníků.

Výhody systému Quickpay:

VÝHODY POŘADATELE:

Rychlejší odbavení návštěvníka při placení

Úspora bankovních poplatků za směnu nominálních hodnot

Absolutní kontrola nad stánkovým prodejem včetně nastavení provizi z tržeb

Přehled o prodeji v reálném čase a zamezení krádeže při styku s penězi

VÝHODY ZÁKAZNÍKA:

Rychlejší odbavení při nakupování

Kontrola nad financemi po celou dobu trvání akce

Zamezení ztráty nebo krádeže finančních prostředků

Věcná vzpomínka na akci v podobě brandového náramku

Začněte s bezkontaktním placením už dnes.